Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy. Formuła 2012

Egzamin zawodowy. Formuła 2017

Zadania z poprzednich lat – Egzamin zawodowy – portal dla technika

Wszystkie informacje znajdziesz tu: Egzamin zawodowy oraz na stronach:

www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl

Harmonogram, komunikaty i informacje:

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 – aktualizacja

Komunikat o dostosowaniach 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń-luty 2019 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Harmonogram  egzaminów 2020 
Szczegółowe informacje dostępne są  u wychowawców klas.